21 Mayıs 2019 Salı

TÜKETİM TOPLUMU NASIL OLUNUR? EBE GÖMECİ - Malva Sylvestris (Bilimsel Adı) Örneği

Tüketim Toplumu Nasıl Olunur?

Örneğin, fotoğraftaki Ebe Gömeci gibi, toprakta kendiliğinden yetişen, özel bakım istemeyen bu güzelim çiçekli bitkileri çimlerle birlikte biçer, yerine özel toprak, gübre, bakım isteyen, satın alınan süs çiçeklerini dikeriz. 

Fotoğraf: A. şükran Demiralp

İnternette araştırırken, bu arada, Ebe Gömeci ile ilgili "şifa" haberlerine rastladım. Bu nedenle, "bitkisel, doğal" denerek rastgele amaçlarla kullanıma dikkat edilmesi için aşağıdaki olguyu da paylaşıyorum. 


Ebegümeci: Çocukluk yaş grubunda ilk kez belirlenen üst gastrointestinal sistem kanaması nedeni olabilir mi? 
https://dergipark.org.tr/download/article-file/560285

Derleyen: A.Şükran Demiralp, 21 Mayıs 2019

28 Nisan 2019 Pazar

İfade Özgürlüğü?


Osman Bahadır: 
"Toplumsal özgürlüğün temel dinamiği ve garantisi, düşünce özgürlüğüdür. Düşünce özgürlüğü ile kastettiğim şey ifade özgürlüğü değil. Zihinlerimizde yerleşmiş ve kökleşmiş olan binlerce yıllık dogmaların etkisinden sıyrılabilmiş olma halidir. Bunu başarmanın araçları da bilim, felsefe ve sanattır. Buna özgür akıl demeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla her zaman savunduğumuz 'akıl ve bilim' yerine, 'özgür akıl ve bilim' demeyi tercih ediyorum. Çünkü akıl herhangi bir hedefe veya çıkara bağlı olarak araçsallaştırılıyor ve büyük çoğunlukla karşılaştığımız "akıllar" da bu tip akıllar. Özgürlüğün düşünsel özgürlük dışında başka boyutları da var elbette. Ama insanlık tarihine baktığımızda en önemli, en belirleyici ve fakat kazanılması da en zor özgürlüğün düşünce özgürlüğü olduğunu görebiliyoruz. Eşitlik (toplumsal ve bireysel) sorunu da özgürlük sorununun ayrılmaz bir yönü."

Derleyen: A.Şükran Demiralp, 28 Nisan 2019

Devam edecek...

27 Nisan 2019 Cumartesi

Her birimizin beyni kaç kişilik? mi?

24 Aralık 2018, Kaynak: https://asukrandemiralp2.blogspot.com/2018/12/turkiyeden-whoya-bir-seslenis.html linkinden alıntılar:

"......

Nöroetik, kişinin “Sosyal Benliği”ne, “Ben”in diğer “benler”le nasıl etkileşim kurduğuna değinir. “Ben”i diğer “benler”den ayırdığımız zaman “sosyal ben”liğimizi yok ediyoruz. 
.......
En olumlu sonuçları öncelikle çevre “ben / biz”im ihtiyaçlarım(ız)a yaklaştığında ve o konum dengeli sürdürüldüğünde alabiliriz.
Bu şu demek:
Önce benim karnım doyacak, soluk alabileceğim, barınabileceğim, cinselliğimi yaşayabileceğim. Sonra, arkadaşlarımın olabileceği, yeteneklerimi farkedip kullanabileceğim vs ortamlara ihtiyacım var. Bunları elde etmem için kimseye ödün vermem gerekmiyor; çünkü “ben”im düşüncelerimi özgürleştirecek akla ve gerçeklere kavuşabilmem için bu temel ihtiyaçlar koşulsuz varolmalı.Bu dünyayı değiştirelim. Çünkü temel ihtiyaçları kullanarak beyinleri kendi amaçlarına göre yıkıyor ve bağımlılıklar yolu ile temel ihtiyaç olmayan şeyleri de temel ihtiyaç gibi algılatıyor. Uyuşturucuları serbest bırakmak kişisel özgürlükler anlamına gelmez. Düşüncelerimizi özgür bırakabiliyor musunuz? Seçimlerimiz gerçekten bizim mi? Her yer beyin yıkayıcı dolu. 
.....
Halbuki yüzyıllardan günümüze olagelen gerçek ne?
Farklılıklarına rağmen yeteneği ön plana çıkabilmiş birçok insanın arkasındaki şey çevresel güçlü destekler değil mi?
.......
Daha iyi bir çevre için, daha sağlıklı düşünebilen insanlara ihtiyacımız var. Bunun için de koşullamayan bilim ve sanat merkezleri, beyinlerimizi yıkamayan kitle iletişim araçları, içimizdeki “mantıksız enerjiyi” yönlendirebileceğimiz doğal spor alanları, yürüme yolları, ağaçlar, önce içebileceğimiz ve sonra yüzebileceğimiz temiz sular vb istiyoruz."

A.Şükran Demiralp, 27 Nisan 2019


30 Mart 2019 Cumartesi

SAVAŞ, KAÇ, DON / BELKİ DE SAKİNCE BEKLE?

Bir kaç yıl önce, oldukça iri bir sokak köpeği ile dost olmuştuk (Oğlumla Kafka adını vermiştik). O zamana dek tanıdığımız köpeklerden çok farklıydı. Bir kez bile havladığını ve herhangi bir canlıyı kovaladığını vbg hiç görmedik. Başka köpeklerin bir araya gelip ona havladıkları bir gün gösterdiği tepki sadece onların karşısına geçip sakin, sağlam bir duruşla  gözlerine bakmak ve beklemek şeklindeydi. Ve diğer köpekleri bu şekilde kısa bir süre içinde susturdu. 

Yine tanıyabildiğimiz diğer köpeklerden çok farklı olarak, aşırı ilgi göstersek de soğukkanlılığını hiç yitirmezdi. Onu yaşadığımız bölgenin çok çeşitli yerlerinde gezerken ve yatarken görürdük. Hiç bir yerde herhangi bir köpekle kapıştığını da hiç görmedik. Hiç bir kediyi de kovalamadı ve hiç bir insanla da herhangi bir sorun yaşamadı. 


Fotoğraf -2016 - Kafka,  A.Şükran Demiralp

Ancak bir çok sokak köpeğinin aşırı duygularımızı, sevmek / korkmak, aşırı hareketlerimizi, koşmak, kaçmak, çoşkuyla yaklaşmak gibi,  böyle sakin karşılayamayacaklarının bilincinde olmalıyız.


Bir çoğumuz kedilerin kendilerini savunmak için bazı durumlarda ağaçlara tırmandıklarını, ancak bazı durumlarda da kabarıp, iri görünerek, yerlerinde donakaldıklarını izlemişizdir. Bazı diğer durumlarda da, kedi cesurca mücadele eder. Yine oğlumun bir gözlemini aktarıyorum: 

"Epeydir tanıdığım beyaz bir erkek kedi, yemek yerken sokakta, iki tane iri köpek yanına yaklaştı. Kedi birden yerde zıplayarak bir karateci çevikliği ile, önce sağındaki köpeğe 'poh" gibi bir ses çıkararak, sonra solundaki köpeğe benzer şekilde karşı koyarak ikisini de yanından uzaklaştırdı."

Ve anne kedileri çoğumuz biliriz. Yavrularını korumak için, herhangi bir tehdit sırasında nasıl büyük bir cesaretle mücadele ederler.

Bizlerin bu tür tepkileri de çok farklı değil değil mi? 


Derleme - 30 Mart 2019,  A.Şükran Demiralp

17 Mart 2019 Pazar

Nörogelişimsel Bozukluklar, Nörodejeneratif Hastalıklar

Nörogelişimsel Bozukluklar:
https://asukrandemiralp2.blogspot.com/2018/09/norogelisimsel-bozukluklar.html

Bir Nörogelişimsel Bozukluk; 
Tourette Sendromu: https://asukrandemiralp2.blogspot.com/2018/09/tourette-sendromu.html

Birincil ve ikincil Tik Bozuklukları: 
https://asukrandemiralp2.blogspot.com/2018/10/tik-bozukluk-kategorileri.html

Nörodejeneratif Hastalıklar:
https://asukrandemiralp2.blogspot.com/2019/03/norodejeneratif-hastaliklar.html

Bknz yorum: "Tourette sendromu dışında tiklere neden olabilen diğer sendromları/hastalıklar arada gizli kalmış; onları ön tarafa alıp vurgulamakta yarar var. Popüler medyada tikler ile Tourette sendromunu eşleştiren ve diğer sebeplere değinmeyen yayımlar nedeniyle genel kitlede tik deyince otomatikman Tourette çağrışıyor. Diğer sendrom ve hastalıkları kesin vurgulayın derim" önerisi üzerine ek: https://asukrandemiralp2.blogspot.com/2018/10/birincil-ve-ikincil-tik-bozukluklari.html

A.Şükran Demiralp, 17 Mart 2019