25 Ekim 2016 Salı

İradelerimizi İrdeleyebilmek..  • "Özgür irade" nedir?
  • "Özgür irade" ne değildir?
  • "Özgür İrade" var mıdır?
  • "İrade"mizi neler etkiler? 
  • ...devam edebilir...

ARAŞTIRMALAR:

  • 28 Şubat 2017: "Gen mi, çevre mi?" * : "Önemli olan şu ki biri ne de öbürü sizin seçiminizdir. Her birimiz genetik bir şablonla dünyaya gelir ve bizi biçimlendiren ilk yıllarda üzerinde hiç söz sahibi olmadığımız koşullar dünyasının içinde buluruz kendimizi. Genlerle çevrenin karmaşık etkileşimi, toplumdaki her bir kişinin farklı bakış açısına, farklı kişiliğe ve karar verme konusunda da farklı becerilere sahip olması sonucunu getirir beraberinde. Bunlar insanların özgür iradeleriyle yaptıkları seçimler değillerdir, yanlızca oyunda önlerine düşen kartlardır!  Beynimizin oluşum ve yapısını etkileyen faktörleri kendimiz seçmediğimiz için, özgür irade ve kişisel sorumluluk kavramları bu noktada bir yığın soru işaretine gebedir. 162" Bu nedenle bir çok durum için, şimdilik kabaca eşit oranda gen ve çevre etkisini sadece varsayabiliriz:
  • 3 ocak 2017: Tekrarlar ve John Berger: http://bit.ly/2iGh3Z

  • ANILAR ve BELLEK: "Doğa anılarımızdan örneğin, KORKUTUCU olayları çok derinlerde saklar: Bunları silmek zordur. Ve herhangi bir anda FLAŞ gibi yanıp sönebilirler(TECAVÜZ KURBANLARI ve SAVAŞ GAZİLERİNİN sıklıkla anlattıkları gibi)."
Kaynak: DAVID EAGLEMAN'dan alıntı özeti

  • Prof. Dr. Mehmet Şener: 
ÇOK DİSİPLİNLİ ETİK KONGRESİNİN ARDINDAN yazısından alıntı: ".....Bir insanın etik temelde sorgulayabilmesi için, o insanın iradesinin herhangi bir otoritenin vesayati / baskısı altında kalmadan karar verme özgürlüğüne sahip olması , nasıl davranacağı konusunda seçeneklerinin elinden alınmış olmaması gerekmektedir. " 
Kaynak: 31 - 08 - 2012, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji eki

Bknz: http://asukrandemiralp1.blogspot.com.tr/2016/07/neyiz.html

1 yorum: