28 Mayıs 2019 Salı

PLASEBO ve NOSEBO ETKİLERİ


Wikipedia: “Plasebo çalışmaları biyotıp ve sinirbilimden sosyal ve davranış bilimlerine ve beşeri bilimlere - Beşeri bilimler, doğal ve sosyal bilimlerin temel ampirik (deneysel) yöntemlerinden ayrılan, büyük oranda analitik, eleştirel veya spekülatif (kurgusal) yöntemler kullanarak insan durumunu inceleyen disiplinlerdir. -  kadar çok çeşitli disiplinleri kapsamaktadır.”


İnternet: Tıpta plasebo ve nosebo etkiler, hastalara bağlı beklenmedik durumların mekanizmalardan dolayı, etkisiz bir tedavinin uygulanmasından sonra veya aktif tedavilerin bir parçası olarak, klinik veya laboratuvar tıbbi bağlamlarında meydana gelen faydalı veya ters etkilere karşılık gelir.

NIH: “Sağlam ampirik kanıtlar artık plasebo ve nosebo etkilerin birçok durum için (örneğin ağrı, depresyon, Parkinson hastalığı, yorgunluk, alerji ve immün yetersizlikler) hem anlamlı hem de ölçülebilir olduğunu göstermektedir. Önemli olarak, plasebo ve nosebo etkiler, aktif farmakolojik veya diğer tıbbi tedavilerin etkinliğini ve tolere edilebilirliğini büyük ölçüde değiştirebilir.

Araştırmalar plaseboların normal tedavilerin bir parçası olarak kullanılması muhtemel kullanımıyla (örneğin, plasebo hapları) değil, daha da önemlisi, plaseboyu oluşturan mekanizmaların sistematik olarak kullanılması ve yerleşik tedavi stratejilerinin arttırılmasına yönelik nosebo etkilerle ilgilidir (örneğin; hasta-klinisyen iletişiminde beklentiler ve empati.)

Amerikan Tabipler Birliği (AMA), plaseboların klinik kullanımı hakkında, etik kurallar ışığında kılavuzda plasebo etkilerini en çoğa çıkarırken, nosebo etkilerini en aza indirebilecek açık bilgiler sunmaktadır. (Derleyen notu: Bu bilgiler daha sonra eklenecek.)”

Tıpta etik kurallar ve kodların içeriğine bakılmaksızın saf olmayan bir plasebo uygulaması olarak viral enfeksiyonlar için antibiyotiklerin reçete edilmesi gösterilmiş.
  
Kendi yaşamlarımızdan yola çıktığımızda ise çoğumuzun ilaç prospektüslerini (tanıtmalıklarını)okumaktan korktuğumuz gerçeğidir. Bu tanıtmalıklar  olası risk durumlarını da açıkça yazmak zorundadırlar. Bu riskleri yazarken de görülme sıklıkları da eklenir.  Yan etki(ler) çok seyrek görünen(ler) olsa da, bu bilgiler bazılarımızda nosebo etkisi yaratabilmektedir.

Neden bazılarımızda?” sorusu da plasebo – nosebo araştırmalarının kapsamı içinde olsa gerek?

Nörolog Dr. oliver Sacks: "Hastalıklarla Uzlaşma; kısmen bilince, kısmen de iradi kontrole bağlı olarak elde edilen düzeydir; http://asukrandemiralp2.blogspot.com/2016/12/hastalklarla-uzlasma.html"

"Bilinç Nedir?"

Derleyen:
A.Şükran Demiralp, 29 Mayıs 2019

Derleyenin görüşleri; koşullanmışlık:

Ve koşullanmışlıktan öte, araştırmalarla varılan bazı gerçekler; kullandığınız ilaç aşağıdakilerden ise ne olacak?  


Fotoğraflar: HBT, 12 Temmuz 2019, Sayı:172

https://www.health.harvard.edu/blog/common-anticholinergic-drugs-like-benadryl-linked-increased-dementia-risk-201501287667

Olayın Nosebo etkisi gerçek boyutunu katlayabilir? O ilaçları kullanmak zorundaysanız ne olacak? Bilim bu konuya ne kadar önem veriyor? Bu bir araştırma, ancak standart tedavi sağlık kurumlarında devam ediyor. Bu araştırmanın başka bilmem kaç araştırma ile desteklenmesi mi gerekir? Veya ne olursa olsun başka tedavi seçeneği bulunana dek O ilaçlara devam edilir mi? (ki sanırım böyle)  Bu konunun muhasebesi, kişilerin durumlarına göre ve içten bir uzmanla birlikte yapılabilir.   
(
1)  Plasebo?
 
(2) Nosebo?

EPİKTETOS (MS 50 –  MS 135): “İnsanları tedirgin eden olan biten değil, olan bitenle ilgili inandıkları.”

1 yorum: