27 Ocak 2013 Pazar

İşitme Engelliler Politika Belgesi Oluşturabilmek İçin gönüllülere çağrı

26/01/2013
İşitme Engelliler Politika Belgesi (PB) Oluşturabilmek için katılımcılar arıyoruz!

 
"Lafontenden Masallar ve Teknoloji Çağımız" yazısından sonra somut bir şeyler yapılabilir için biraraya geldik. BNGV'nin  Örnek Tavır Ağları projesi bu konuda bize yol gösterici oldu. Bu proje içine yerleştirebileceğimiz bir PB hazırlayabilmek için, İE'li ve / ya değil, gönüllülere ihtiyaç var. 
İE’li / diğer özellikli herhangi birilerinin ortak sorunları için farklılıklarımızı anlayabilmemiz ve dayanışabilmemiz her birimizin mutluluğu içindir.

Gönüllülerden istenen birinci iş, aşağıdaki dizini zenginleştirmek. Katkı sağlamak isterseniz iletişim: benekdum@yahoo.com 

Saygılarımla,
A.Şükran Demiralp


"İE için bir Politika Dokümanı (PD) olsaydı, içinde hangi sorulara cevaplar bulunmasını isterdiniz?"


Dizin önerisi

1. Giriş veİE’in mevcut durumlarının analizi, kısa istatistikler ve referans istatistiklerle karşılaştırmalar

1. Engelli tanımı

2. Türkiyede yaklaşık kaç İE’li var?

1. Doğuştan İE’li sayısı?

2. Doğum sonrası İE’li sayısı

3. Yurt dışında gelişmiş ülkelerde bu sayı kaçtır?

4. İE’nin genel nüfusa oranı değişik ülkelerde nasıl?

5. E’ler içinde İE’ler ne kadar?

2. Amaç, misyon (iddia), değerler

1. Amaç

2. Misyon (iddia)

3. Öz-değerler

3. Etkinlerin belirlenmesi için araçlar

1. Medyada

1. Ulusal basinda

2. Yerel basinda

3. Ulusal radyo ve TVlerde

4. Yerel radyo ve TVlerde

5. Dergilerde

1. Meslek örgütlerinin

2. Ticari amaçlıların

2. Politikada

1. Siyasi partilerde

2. Diğer siyasal örgütlenmelerde

3. İş yaşamında

4. Meslek örgütlerinde

5. STK'nda

1. Yurt içinde

2. Yurtdışıörgütlenmelerde

6. Bürokraside

1. Sivil kesimde

2. Askeri kesimde

7. Sanat yaşamında

8. Yerel yönetimler

1. Belediyeler

2. İl özel idareleri

4. Uluslararası İE örgütlerinin desteklerinin sağlanması için araçlar

1. Uluslararası İE örgütlerinin bilinmesi

2. Uluslararası İE örgütleri ile temaslar kurulmasi

5. Etkinlerin etkilenmesi için araçlar

1. Mesaj üretimi

2. Mesaj iletim kanallari

1. Belirlenmesi

2. İşlerlik düzeyi belirlenmesi

3. İşlerliği olanlara mesaj iletimi

3. Yaratıcı etkileme yöntemleri geliştirilmesi

4. Mevcut fakat tarafimızdan bilinmeyen yöntemlerin tesbiti

5. Etkinlerin birbirlerini etkilemeleri için yöntem belirleme

6. İE’in korunması için çözüm araçları üretimi

1. Finansal destek sağlama

2. İE haklarının, haklar bütününün parçası olduğu bilincinin geliştirilmesi

3. Engelli-engelsiz ayrımının yersizliği (eko-sistem bütünlüğü)

4. İE örgütleri arası dayanışma ortamının oluşturulması

1. Amaç ve yöntem dağınıklığının analizi ve sergilenmesi

2. İE örgütler arası Ağ Temelli Yapılanma (ATY) pratiklerinin geliştirilmesi

5. Taahhüt sistemleri geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

6. Örnek Tavır Ağları oluşturulması

7. Bu Politika Belgesi'nin hayata geçirilmesi için bir sekreterya oluşturulması

8. Bu Politika Belgesi'nin İE konusu ile ilgili kurumlara iletilerek, her bir maddesinin altında bırakılan boşluklara, o kurumun / kişinin somut görüşlerinin yazılıolarak ifade edilmesinin istenilmesi

9. Bilgi merkezi oluşturulması

10. Bütünleşik yaklaşım ve çözüm araçları pastası gibi temel sorun çözme yaklaşımlarının yerel ve merkezi idarelere benimsetilmesi

7. Haklar
1. İE’liler yasası

2. Eğitim

                   1. Eğitimde engelli-engelsiz ayrımının ortadan kaldırılması

                    2. İşaret dilinin seçmeli ders olarak konulması

   3. İstihdam

                 4. Sağlık,

               1. Genel Sağlık Sigortası?

                2.Teknik Yardım ve Cihazlar

  5. İletişim

              1. İşaret Dili’nin değişik kurumlarda yaygınlaştırılması

              2. Filimlerde,TV’lerde alt yazı uygulamaları


2 yorum:

 1. maddeler o kadar uzun ki, sadeleştirmek mümkün mü?

  YanıtlaSil
 2. Sevgili Gül, maddeler üzerinde sadeleştirme / ekleme yapmak elbette mümkündür. Önemli olan katkı sağlamaya ve sorumluluk almaya hevesli katılımcıların varlığı olsa gerek.

  http://bit.ly/12gsNxO linkinden: "Demokrasi ile yönetilen ülkelerde ise konuların paydaşları, o paydaşların oluşturduğu sivil örgütlenmelerde (vakıf, dernek, sendika gibi) bir araya gelir ve konu hakkında belirli yöntemlerle ortak akıl üretirler ve bunu bir Çalışma Dokümanı (working document) haline getirirler. Sonra da bu belgeleri yasama, yürütme ve yargı kurumlarına vererek onların tercihlerinin de belgelere yansımasını sağlarlar. Böylece belgeler daha çok katılım içerir hale gelmiş olur. Devletin bu kurumlarına iletilen belgeler, birer istek ya da yakınma raporu, -meli/-malı tarzında ihale üsluplu belgeler değildir. Kaleme alanlar sadece kendi konularının (sektörlerinin) çıkarlarını değil tüm toplumun çıkarlarının sorumluluğunu taşıyarak yaratıcı çözümler oluştururlar"
  Alıntının alındığı linkin tamamının okunması ricam:-)
  Sevgilerimle,
  A.Şükran Demiralp

  YanıtlaSil