2 Aralık 2012 Pazar

Farklılıkları Anlayabilmek Üzerine Derlemeler3 Aralık  2012


FARKLILIKLARI ANLAYABİLMEK

Farklılıklar, yaşamı ve kendimizi daha iyi anlayabilmemizin ipuçlarını içerirler. Çünkü, bizler en çok “karşılaştırma” yolu ile öğreniyor olabiliriz. Farklılıkları anlayamadığımız zaman, yaşamı genellikle “ortalamalara(!) / “normallere(!) göre düzenlemeye, daha doğrusu farklılıklardan oluşan bütünün düzenini bozacak şekilde değiştirmeye kalkışırız. Bu algı, “yaşamdaki her şey güçlüler [*] için” çıkmazına dönüşebilir.  

Farklılıklarımız “insanlar” arasında, fizyolojik, nörolojik_ zihinsel / fiziksel; ortopedik gibi olabilir. Daha farklı baktığımızda, farklı öğrenme dereceleri, farklı inanışlar, farklı kültürler, … devam edip gidecektir.  Daha genel anlamda ise, hayvan, insan, bitki, taş, toprak.. yaşam olarak adlandırdığımız bütünün farklı parçalarıdır. Bu farklı parçalar, özde birçok ortaklık içerir. Bu nedenle, insanı, taşı, toprağı, ağaçları, hayvanları, aynı düzeyde değerlendirmeye çalışmak ve özen göstermek kendi varlığımıza özen göstermek ve korumaktan ayrı bir şey değildir.

Bu amaca yönelik  linkleri topluca iletiyorum:

Vücudunun sol tarafını algılayamayan “nörolojik olarak farklı” bir kadın: Lütfen TIKLAYINIZ!

“Ayarlar Sisteminin” ön plana çıktığı farklı bir algılama: Lütfen TIKLAYINIZ!

İşitme farklılıkları üzerine: Lütfen TIKLAYINIZ!

Farklı öğrenmelere göre düzenlenebilmiş bir okul örneği: Lütfen TIKLAYINIZ!

Yaşamdaki farklılıklara saygı için neler yapabiliriz? Lütfen TIKLAYINIZ!

Farklılıklarla ilgili başka örnekler:

Örneğin, Van Gogh'un dahi bir sanatçı olması kulağını kesmesini haklı çıkaramaz, kulak kesme O'nun hastalıklı yanının yansıması iken, bizim için ders alınacak yön, bu hastalıklı yanına rağmen / belki de sayesinde ortaya koyduğu eserler, yani "üretici" yanının baskın olmasıdır. Kurt Gödel dahi bir matematikçi olduğu halde, zehirlenme korkusu ile yemeden içmeden kesilip 30 kilonun altına düşerek ölmesi matematikteki dehasını yok edemez. Vurgulanan da matematikte yaptığı devrimdir. Bir dehanın takıntıya yenik düşmesi değil!

Farklı yaklaşımlar için lütfen TIKLAYINIZ!

Sorgulamamızın önündeki en önemli engellerden biri “öbür okullar için” lütfen TIKLAYINIZ!
Ve farklılıkları anlayabilmemizin önündeki kalıpları sorgulamaya çalışan bir proje için: Lütfen TIKLAYINIZ!

Katılımlarınız ricası ile iyi günler dilerim.
Saygılarımla,
A.Şükran Demiralp
[*] İnsanlar(!), paraca zenginler(!), erkekler(!), "şu"cular, "bu"cular...

ÇEVRENİN NASIL DÜZENLENEBİLECEĞİ KONUSUNDA ÖNEMLİ İPUÇLARI İÇEREN LİNK: http://on.fb.me/1W3hHOC


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder