12 Ekim 2012 Cuma

Kalıpların Sorgulanması Projesi İçin


04-10-2012
KUŞKUSUZLUK üzerine.. 

" Somut olarak bu projede nasıl bir katkı sağlarsınız?"

"Ben ne yapabilirim?" / daha da önemlisi "Biz ne yapabiliriz?"i nasıl yapabiliriz?

Ezber kalıpları her birimizi ilgilendiren bir projedir. Sorgulanamayan / sorgulanmış gibi “es” geçilen her kalıp günün birinde bir şekilde bize bu ihtiyacı hissettirebilir. Hissettirmezse de sorunu başka yerlerde aramaya başladığımızdan kuşkulanmamız yerinde olur. Zamanı çok geçmeden:-)) 
Bazılarımız “kalıp”lara duyarlı olma konusunda daha şanslı(!) olabiliriz. Çünkü, "o" bazılarımız "kalıp"ların sıkıntısını doğrudan yaşıyabiliyoruz. Ve eğer nedenlerinin kaynağını / kökünü irdeleyebilirsek*, eninde sonunda en az bir yaygın ve yerleşik kalıpla karşılaşabiliyoruz. Örneğin farklılıkları anlayamama gibi..
Özet: Kalıplar neden sorgulanmalıdır?
Birincisi, demokratik bir ortam kendisi “o” problemi yaşamıyor olsa da yaşayan ile işbirliği içinde olabilmeyi gerektirir. Çünkü, belli bir haktan mahrum edilen insanların sayısı arttıkça, diğer insanlar ve toplum düzeni için giderek bir “kaos” ortamı kaçınılmazdır.
İkincisi, sistem ortak ihtiyaçları doğru belirlemeli ve “farklı ihtiyaçlara” duyarlı olabilmelidir. Sorgulama, bize bu olanağı verebilecektir. 
Örneğin, okula “farklılığı” nedeni ile uyum sağlama sorunu olan bir çocuğun olduğu kadar, mevcut eğitim sistemine uyum sağlayabilme becerisi olan bir çocuğun da “ihtiyaçları” birbirlerinden yalıtılmadan sağlanabilmelidir. Toplumda bir arada yaşayabilmeleri için.. Kaldı ki ikisinin de ortak ihtiyaç kümesi olan; öğrenme heveslerinin tetiklenmesi ve sorgulama güdülerinin bastırılmamasına uygun bir ortam oluşturulabilmelidir.
Bu ortam oluşturulamadığı için, sisteme uyanların da işi zor. Ezbere ve gönülsüz bir yaşama programlanıyorlar. Ancak, uyamayanların temel hak ve özgürlüklerini giderek kaybetme olasılıkları çok daha fazla. Bireysel özellikleri ne olursa olsun, her birey toplum içinde yer alabilmelidir. Ek olarak, elendikleri takdirde , “çoğunluğa” uyamadığı için dışlanan bireylerin“üstün zeka ve yetenekleri” / “üstün yaratıcılıkları” da değerlendirilememiş olabilecektir. Halbuki bazı “uyumsuz” bireyler, ortama uyup da “kuşkusuzluk”  çemberine sıkışanlara göre,  yaratıcılık ve yeteneklerini çok daha iyi koruyabilirler. Bir çok bilim insanı ve sanatçı örneklerinde “çoğunluğa” uyum sorunu yaşanması, toplu yaşam alanlarının bireysel ihtiyaçlara göre düzenlenebilmesinin önemini göstermektedir.
Okul, sorun yumağının bir kısmı. Diyelim ki, okul aşamalarını, her şeye rağmen, başarıyla bitiren “farklı” bir bireysiniz.  Üretimleriniz var, ancak bu üretimleri paylaşabilecek ve yaşamı tek başına sürdürebilecek ortamlar sizin için kapalı görünüyor. Bu durumda ne olacak? Hemen her bireyin, olduğu kadar sizin de toplum içinde “bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine” yaşayabilmenizin önünde engel olan yaygın kalıplar hangileri olabilir?  
Bu http://www.ezberkaliplarinisorgula.com/ sitesindeki  / sizin ekleyeceğiniz "alanlarda" belirlediğiniz 1.yaygın ve yerleşik kalıpları girmek isterseniz benekdum@yahoo.com'a iletiniz. Size ileteceğim tabloya giriş yapabilirsiniz. Kimin girdiği bilgisi yer almayacak, emeği geçenlerin isimleri topluca bulunacaktır.

Katılımcılar, kendi aralarında  http://www.ezberkaliplarinisorgula.com/ 'da belirtilen ölçütleri kullanarak bir süzgeçten geçirip, 1. "Yaygın yerleşik kalıbı" yazıp, 2."Neler sorulabilirdi?" ile sorgulamaya  ve 3."Yerleşik kalıptakinden farklı hangi bakış açısının ortaya çıkmasını tetikleyebilirdi?" sonucuna  ulaşmaya çalışacaklar.

Yöntem: 1. de uzlaştıktan sonra, 2. ve 3. için de her birimizin üretimlerini değerlendirebilmemizdir. Sonra ortak bir uzlaşma ile en uygunlarını seçebilmeliyiz.  Süre sonun da seçimlerimizi bloğumda yayımlayacağım ve link  http://www.ezberkaliplarinisorgula.com/  sitesine eklenecek. (Sizin önerilerinize de açığım)
Not: Bu  sırada “kendi mutlak doğrularımız”ı da sorgulama şansını elde edebiliyoruz:-))

Katkılarınızı iletmenizi dilerim.

Saygılarımla,

A.Şükran Demiralp
* http://asukrandemiralp1.blogspot.com/2012/06/analyses-farkllklar-anlayabilmek1.html     http://asukrandemiralp1.blogspot.com/2012/06/farkllklar-anlayabilmek2.html
      http://asukrandemiralp1.blogspot.com/2012/09/farkllklar-anlayabilmek3.html
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder