13 Mayıs 2018 Pazar

3D ETKİLEŞİMLERİ

HEPİMİZ İÇİN TEMEL İLKELER
·    Gerçek; her birimiz farklıyız
·    Ben dili
·    Tetiklenmiş bir ortamda sakinleştirici davranışlara geçebilme
·    İletişim hatalarını farkedebilme
·    İsteklerin net bir şekilde ortaya koyulması veya bulanıklıktan kaçınma
·    Ucu görünmeyen tartışmalara kapılmama
·    Duygu – Davranış – Düşünce etkileşimlerini farkedebilme
·    Birilerine ne düşünmesi, nasıl hissetmesi gerektiği konusunda diretmeme
·    Kendi demek istediğini üçüncü bir kişi aracılığıyla iletmeme
·    Öfke anında dikkatleri, yatıştırıcı, değişik bir konuya çekebilme
·    Çatışma ortamından hiç değilse bir süre uzaklaşma
·    Öfke kontrolü önündeki engelleri görebilme, mümkünleri aşabilme çabası

ÖFKE KONTROLÜNDE BAZI ENGELLERDEN
·    Öfkeyi bastırma yolu ile kontrol etme
·    Neden – Sonuç ilişkilerini öznel olarak yorumlama
·    Hayal kırıklıklarına karşı düşük hoşgörü
·    İsteklerin ertelenmesine karşı düşük hoşgörü
·    Bastırma yoluyla oluşmuş duygusal birikimin gündelik herhangi bir sorunla bardağı taşıran son damla olması 

ÖFKE KONTROLÜNE DESTEK ÖNERİLERİ
ÖFKE İFADESİNİ ANLAMA 
·    Kontrolsüz ifade şekli *:
o  İçe; somurtma, kasılma, iletişim sorunları; öfkenin bastırılması
o  Dışa; volkan patlaması gibi; öfkenin kontrolsüz patlaması
·    Kontrol ifade şekli:
o  Öfkeyi amaca ulaşmayı engellemeyecek bir şekilde ifade edebilme;
§  Geliştirici
§  Girişimde bulunmaya yönledirici
§  Çözüm üretici
 ÖFKE KONTROLÜ
 Öfkeyi doğru ifade becerisini kazanma
Beceri: Öfkenin neden olduğu duygusal ve fiziksel uyarılmayı ve nasıl azaltılabileceğini öğrenme; öfke eğilimlerindeki bilişsel hataları *farketme;
a.     Olasılıkların sağlıksız değerlendirilmesi; olumsuz sonuçları abartma, olumluları görememe
b.     Yükleme hataları; olumsuz davranışların bilinçli yapıldığına inanma, başkalarının düşüncelerini okuduğuna inanma
c.      Gündelik olanla duygusal olanın ayırdına varabilme

 
* Bir örnek: Hepimizi öfkelendiren, öfkenin, trafikte kural tanımazlık ve hız ile ifade edilmesi, buna öfkelenenin de benzer kontrolsüz davranışla kontrolü elden yitirebilmesi!

*Açıklayıcı bazı bilişsel çarpıtma örnekleri:

Kaynaklar: 
İnternet ve okunan kitaplar, yaşanan deneyimlerden süzme

SORU: Farklı duygu durumlarında benzer olaylara tepkilerimizi gözlemleyebiliyor muyuz?

Derleyen: Şükran Demiralp, 13 Mayıs 2018

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder