2 Haziran 2018 Cumartesi

ÇÖZÜMLER?

(1) Gerçekler aşağıdaki linkte, ama; "kimine açık büfe, kimi açliktan öle?":
 https://www.facebook.com/…/a.14187944250…/1706796026216455/…"

(3) Ruhsal Hastalıklara Bağlı Hastalık Yükü

Prof. Dr. Cengiz KILIÇ
HÜTF Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Birçok ülkede yapılan toplum taramaları ruhsal hastalıkların sanılandan çok daha yaygın olduğunu göstermektedir. Son on yıl içinde benzer yöntemle 17 ülkede yapılan çalışmalarda herhangibir ruhsal hastalığın varlığı son 12 ayda % 4.5-26 arasında bulunmuştur. Ülkemizde tüm toplumu temsil eden Türkiye Ruh Sağlığı Profili çalışmasında da 12 aylık yaygınlık %17.2 bulunmuştur. Bu oranlar toplumda altı kişiden birinde tanı konacak düzeyde ruhsal hastalık bulunduğunu göstermektedir. 

Toplumda ruhsal hastalık yaygın olmasına rağmen hastalığı olanların pek azı yardım aramaktadır. Türkiye Ruh Sağlığı Profili çalışmasında, ruhsal sorunu olanların %14’ünün herhangi bir tedaviciye başvurduğu saptanmıştır. Bu oranlar tedaviye ihtiyacı olan milyonlarca kişinin tedavisiz kaldığını göstermektedir. Ruhsal hastalıklar sık görülmelerine ek olarak ciddi yeti yitimine (işten güçten kalmaya) neden olurlar; birçok bedensel hastalığın aksine genç yaşta ortaya çıkarlar, üstelik çoğu kroniktir, hatta ömür boyu sürebilir. 

Bu nedenle önemli işgücü kaybına yol açmaktadır ve hem doğrudan hem de dolaylı ekonomik maliyeti yüksektir. Ruhsal hastalıkların en az bedensel hastalıklar kadar insanların işlerini ve günlük yaşantılarını etkilediği ortaya konmuştur. Nöropsikiyatrik durumlar yeti yitimi içinde geçen yaşam yıllarının %31’ini oluşturmaktadır. Yetiyitimi içinde geçen yılların önde gelen nedenleri sıralamasında, ilk sırada yer alan 20 sağlık durumunun 5 tanesi (unipolar depresif bozukluk, alkol kullanım bozuklukları, şizofreni, bipolar afektif bozukluk ve Alzheimer ve diğer demanslar) ruhsal sorunlardır. 

Ruhsal hastalıkların ortaya çıkmasında çeşitli genetik ve çevresel koşulların, ve bu koşulların etkileşiminin sorumlu olduğu biliniyor. Bu nedenle ülkemiz için ruhsal ihtiyaçlar arasında ruhsal hastalıkların erken tanınma ve tedavisini sağlayacak şekilde toplum eğitimi, herkesin ulaşabileceği, yaygın ve nitelikli ruh sağlığı hizmetlerinin sağlanması kadar anne babadaki bedensel hastalıkların önlenmesi, sağlıklı gebelik.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder