4 Haziran 2012 Pazartesi


 04– 06 - 2012
“HER ZAMAN BİR UMUT VAR…  “

Sayın Umut Oran’a açık mektup,

Sayın Umut Oran, size daha önce ulaşmaya çalıştım. Beceremedim. Bir kez daha deniyorum; “Her zaman bir Umut var.

“İnsan, hayvan, bitki, ağaç, taş, toprak, atmosfer… Hepimiz bütünün parçalarıyız”. Sizin hayvanlarla ilgili yasa teklifinizi de bu bakışla çok anlamlı buluyorum. Ancak, bu çalışmaya yeterince paydaşın katılamadığını anlıyorum.

Bu nedenle, bu konuyu da, CHP’nin “iyi, doğru ve güzel” bir şey yapıyormuş gibi olup;


9-  HAYVANLARA KASITLI OLARAK KÖTÜ DAVRANAN, ACIMASIZ VE ZALİMCE İŞLEM YAPAN, DÖVEN, AÇ VE SUSUZ BIRAKANLARA İKİ YILDAN DÖRT YILA KADAR, HAYVANLARA İŞKENCE YAPANLARA, CİNSEL İLİŞKİ KURANLARA 3 YILDAN 5 YILA KADAR,  5199 SAYILI KANUNA AYKIRI HAREKET EDEN VE BU SURETLE BULUNDURDUĞU HAYVANLARIN BAKIMINI, CİDDİ ŞEKİLDE İHMAL ETTİĞİ YA DA ONLARA AĞRI, ACI VEYA ZARAR VERDİĞİ DENETİM ELEMANLARINCA TESPİT EDİLEN KİŞİLERE YİNE 2 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS CEZASI ÖNGÖRDÜK.
10-  DİNİ AMAÇ VE ET HAYVANI OLARAK TÜKETİM AMACI DIŞINDA BİR AMAÇLA BİR HAYVANI ÖLDÜRENLERE 3 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS CEZASI GETİRİYORUZ

aslında pek de bir şey yap(ama)mak;
1.      Hayvanlara işkence yapan vbg davrananların yerinin hapishane değil tedavi seçenekleri olması gerektiği görüşündeyiz.
2.      Ek olarak 10. madde nedeni ile 9.maddenin etkisinin sıfırlanacağını düşünüyoruz.linkinden:
·         Sadece hayvanları, sadece ormanları, sadece toprakları (erozyona karşı) ve
·         sadece insanları (kadınları, çocukları, haksızlığa uğrayanları, azınlıkları) koruyamazsınız.
·         Eğer bunlardan sadece birini korumaya yönelirseniz “bütünlük gerçeği”ni gözden kaçırırsınız.
·         CDA (Canlı Dostları Ağı), işte bu bütünlüğü kaybetmek istemeyenlerin ağıdır.
·         Hayvan haklarıyla uğraşanlar, eşit düzeyde, insanların, ormanların, canlı ve cansız tüm varlıkların, yani “bütünün” haklarını unutmamak zorundadırlar.
·         Bu ise ancak ve yalnız bir şekilde mümkündür: bütün olduğumuzu daima hissederek! Bu “bütün”ün her bir parçası şereflidir.
·         İnsana atfedilen şeref, olsa olsa onun sadece sorumluluklar açısından daha üst konumda olduğuna işaret edebilir.
·         Biz üstün değiliz, sadece farklıyız, aynen hayvanlar gibi.


Bu nedenle, CHP’den aday olacak milletvekili, belediye başkanı ve diğerlerinin hayvan hakları politika belgesinin eki olan aşağıdaki taahhüdü imzalamalarını istemenizi talebetmekteyiz.

Biz oylarımızı herhangi bir partiye göre değil, bu belgeyi imzalayan milletvekillerine, belediye başkanlarına, … vereceğiz.

Saygılarımla,


EK: Aşağıda yapılan çalışmalar sonucu “ortak aklın ürünü olan taahhüt belgesini seçmenlerin ve seçileceklerin bilgisine ve ilgisine sunuyoruz:


 TAAHHÜT:

Aday olduğum konuma seçilebildiğim
takdirde aşağıda belirtmiş olduğum
taahhüdüme sadık kalacağıma bağ
bulunduğum değerler üzerine söz
veriyorum:
adresinde kayıtlı Hayvan Hakları
Politika Belgesi’nin her bir maddesi
bağlamında benimseyeceğim karar
ve eylemlerimin neler olduğunu
yazılı olarak bir notere tevdi
edeceğim ve bunun kamuoyunca
bilinir kılınmasını sağlayacağım.

 (adı soyadı, adaylık bilgisi, tarih)

EK: Bir taahhüt örneği:Hiç yorum yok:

Yorum Gönder