8 Kasım 2017 Çarşamba

Sorun - Çözüm Uygulaması Diyagramı

29 Aralık 2018 - Yeni düzenleme öncesi hazırlıklar için:

"BİLGİ VE BİLİM FELSEFESİ 
Doç. Dr. Teo GRÜNBERG 
1. Bilgi Kavramı "Bilim" sözcüğü dar mânada yalnız tabiat bilimleri (fizik, bioloji, psikoloji, sosyoloji) anlamına gelmekle birlikte, biz bu sözcüğü geniş manasında salt matematik ve formel mantığı da içine alacak şekilde kullanacağız. Buna göre bütün bilimleri bir yandan "deduktif bilimler" (formel mantık ve salt matematik), öbür yandan da "empirik bilimler'' (tabiat bilimleri) olmak üzere, iki geniş öbeğe ayırıyoruz. Her "bilim" bir bilgi sistemidir. 'Biliyor' sözcüğünü ise şöyle tanımlıyabiliriz:..."

BİLGİ TEORİSİ VE GETTIER PROBLEMİ

"MANTIK  - MATEMATİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE
Zekiye KUTLUSOY
.. “mantığın matematikleştirildiği” bu reform sürecinin başlatıcısı ve noktalayıcısı olarak sırasıyla Leibniz ve Boole göz önüne alındığında, matematikçilerin ya da matematiğin mantık tarihinde oynadığı rol, tartışmasız bir şekilde belirginlik kazanmaktadır. 
......
Görüldüğü kadarıyla, mantıksal temellere (ilkelere) dayandırılması bir yana, ispat düşüncesi temelinde “mantıksallık” karakteristiğinin netleştirilmesiyle kurulan matematiğin, her önermesinin aksiyomatik yöntemin izlendiği dedüktif-çıkarımsal bir süreçle bilinemeyeceği gibi çarpıcı bir noktaya gelinmiş olmaktadır. O halde, son olarak, mantıkla matematik arasında, burada ele alınan üç dönemdeki olumlu, yapıcı ilişkinin tersine, olumsuz, yıkıcı bir ilişkiden de söz etmek olanaklı görünüyor." 
12-12-2017 - Son Sürümü

BİR SORUNA ÇÖZÜM BULMA ALGORİTMASI

VERİ MODELİ VE UML AKTİVİTE DİYAGRAMI


·      Bu oturum belli bir sorun içindir. (Varsa, önceden belirlenmiş sorunlar içinden seçilir, yoksa, oturumda sorun, sorun listesini belirlemek olur. Daha sonra, moderatörün oluşturduğu sorun çalışma gruplarının ele aldığı sorunlar için tek tek oturum açılır.) Oturumu moderatör başlatır.
·      Aşağıdaki VARLIK- İLİŞKİ diyagramda izlenebileceği gibi, bir sorunun birden çok nedeni ve çözümü olabilir. Bir katılımcı birden çok neden, çözüm ve çözüm senaryosu girebilir ve birden çok çözüm senaryosuna puan verebilir.  Bir çözüm senaryosu birden çok çözümden oluşabilir gibi...  Bu ilişkiler diyagramda çatal şeklinde gösterildi.
·      Bir kişi doğrudan başkasının girişini değiştiremez. Ancak, herhangi birinin girişini zenginleştirerek yeniden girebilir. Kendi girişini sonradan beğenmeyenler pasife çevirebilirler.  Pasif yapılmış herhangi bir giriş herkesce okunabilir. Neden pasif yapıldığı da katılımcı tarafından metne eklenebilir.

 *Tür; İlişkiler Diyagramında görüleceği gibi Neden girerken katılımcı tarafından girilir
·         Temel İnsan Hakları
·         Normlar
·         Kişiye ait olanlar

*Bilgi Türü; İlişkiler Diyagramında görüleceği gibi Neden girerken katılımcı tarafından girilir:
·         Evrensel Gerçekler
·         Güncel Bilimsel Bilgi ve Etik Değerler Bilgisi
·         Doğrulanabilir / Yanlışlanabilir Diğer
         

NOT: Katılımcı Neden girerken Tür ve Bilgi Türü konusunda emin olamıyorsa Bilemedim girer; Bilemedim için araştırma yapılır; eğer bir Bilgi Türü / Tür’e uyduğu herhangi bir katılımcı tarafından belirlenebilirse, ilgili katılımcı bu bilginin türünü yeniden girerek düzeltir. Eskisi Pasif yapılır.  Kanıt oluşturacak bilgi linkleri vbg bağlantıları da metne ekler. Bu şekilde, moderatör ve katılımcılar sorunun çözümü için sürekli bilgi paylaşımı, öğrenme ve araştırma halindedirler. Oylar vs eşittir. Moderatör de aynı zamanda bir katılımcıdır. Sorunun çözümü herkesin birlikte alacağı en iyi ödüldür. 

·       İlk aşama, katılımcıların belirlenen soruna ait neden ve çözümler girmesidir. (Bknz. Diyagram -1) Kişiler sadece kendi girdikleri çözüm ve nedenleri değiştirebilir. Değişikliklerin son hali kalır. Tarihçesi tutulmaz.
·       İkinci aşama çözüm senaryosu girişidir. Bir çözüm senaryosu birden çok katılımcının (kendi ve diğer) çözümlerini içerir. Çözüm senaryolarını, neden ve çözümlerde olduğu gibi, ancak giriş yapan katılımcı değiştirebilir. Burada da bir katılımcı diğerinin çözüm senaryosunu zenginleştirerek yeniden girebilir. İsteyen kendi senaryosunu    pasife çevirebilir. Pasif yapılmış çözüm senaryoları puanlamaya girmez.


·       Üçüncü aşama aktif çözüm senaryolarının puanlanmasıdır. Belirlenen bir zaman aralığında moderatör oturumu kapatır. Sonra, herkes her senaryoyu puanlayabilir, puanlar eşittir. Sistemde bir kişinin bir ÇS’ye ait sadece bir puanı tutulur. Puan tarihçesi yoktur. Değişiklik yaparsa da değiştirdiği en son puan tutulur. Puanlama 0-1-2 değerleri içinden verilir. Buna göre;
o  En çok kişiden oy alan
o  Toplamda en çok puan alan senaryolar arasında puan sıralaması yapılır. Değerler grafiğe aktarılır: Aşağıda ÇS7, ÇS8’den hangisi?
                                                             Ve bu oturum aldığı puanlara göre sıralı Çözüm Senaryoları'nı raporlayarak sona erer. 

A.Şükran Demiralp, 12-11-2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NEDEN BÖYLE BİR ALGORİTMA DENEMESİ?
14-11-2017

Bence, öğrenme, araştırma ve çözüm üretmeye canı gönülden ve de başka hiç bir arka niyet olmaksızın çalışma yaşamın tam kendisi olabilmeli. Bundan daha anlamlı bir oyun vs olabilir mi? Hayvanların insanlardan en büyük üstünlüğü belki de bu konudur. İnsanlar farklı niyetlerle(?) bu doğallığı kaybettikçe korkuları ve hırsları ile baş edemeyecekleri bir sonsuzluğa doğru kaymıyorlar mı? Bu soruya hayır diyebilir miyiz?

Bu algoritmanın altında yatan temel düşünce Sn. Tınaz Titiz'in düzenlediği ve benim de katılımcı olduğum elektronik beyin fırtınaları uygulamasıdır. Bu uygulamalardan da esinlenerek oluşturulmaya çalışılan; bir sorunu ifade etmek, daha iyi anlamak için sorular sormak, sorunun NEDEN ve olası ÇÖZÜM'leri konusunda araştırma ve fikirleri paylaşmak ve bunlardan yola çıkarak bir ÇÖZÜM SENARYOSU hazırlamaktır. 

Bu uygulamada sağlanmaya çalışılan önemli birinci katkı, seçilen SORUN'nu NEDEN'lerini girerken, girilen fikirleri sınıflandırmaya çalışmak: TÜR, BİLGİ TÜRÜ ve BİLEMEDİM şeklinde. İkinci katkı ise,  fikirleri değil, senaryoları oylamak. 

Neden, NEDEN girilirken fikirleri TÜR, BİLGİ TÜRÜ ve BİLEMEDİM şeklinde sınıflandırdım? Çünkü, girdiğimiz fikrin farkında olalım istedim: Fikrimiz bilimsel bir tabana; Dünyada Yerçekimi Var gibi ve yadsınamaz gerçeklere; Temel İnsan Hakları gibi, dayanıyor ve seçtiğimiz SORUN'un çözümüne yönelik ise, böyle fikirler doğal olarak çözüm senaryosuna dahildir. Burada ne tür uygulamalarla bu senaryoyu gerçekleştirebiliriz için oylama yapabiliriz. Yani herhangi bir soruna, herhangi bir neden ve çözüm girerken; "Evet insanlar açlıktan ölmemeli, ama, şimdi önceliğimiz zenginlerin daha çok zengin olmalarını sağlayacak bu şekilde orta hallilere de iş imkanı açabilecek kararlar almak olmalı." diye açık / kapalı bir fikir öne atarak bunu çoğunluğa oylatmak hiç bir temel sorunun çözümünü asla ve asla sağlayamaz. Ancak dünyanın tablosu bize her alanda, bilimde de, böyle oylamalar yapıldığı izlenimi veriyor. Bu acımasızlığı hastalıklara yaklaşımlarda  görüyoruz, bknz: "Örneğin, 15 yaşında hiperaktif, 20 yaşında Tourette’li vbg..  Bu etiketlemelerde üzülen, acı çeken, mücadele eden ÖZNE; İNSAN yok!"

Uzun lafın kısası: Herkesin hamlelerini tek tek oylamak yerine, sağlam ve kanıta dayalı düşünceleri derlemek ve bunları sıraya koymak, strateji geliştirmeye, düzgün bir rol-model oluşturmaya daha uygun değil mi? 

 "Katılımcılardan, üretilen tüm fikir ve linklerini tarayarak mevcut soruna çözüm olabilecek birer senaryo yazmaları istenir. Bu sırada kendi zenginleştirici fikir ve linklerini de ekleyebilirler. Böylece herhangi bir fikir skorlanmayacaktır. Her çözüm senaryosu yazan kişi yazısının bütünlüğü için gereken fikir ve linkleri seçecek, ortaya çıkan senaryolar arasında seçim yapılabilecek / senaryolar sırayla denenecek? - Tınaz beyin geçmişte düzenlediği e-bf’lerde senaryo yazım önerisi de oluyordu. Zaten bu kısımda diğerleri çok da meraklı olmadıkları için neredeyse oy birliği ile Tınaz beyin senaryosu kabul ediliyordu denebilir; doğal seçim. 
Böylece birçok kişinin fikri kullanılabilir. Skor vererek duygu durum dengeleri bozulmaz. Egoların susturulmaya değil, dengelenmeye ihtiyacı var. Bu şekilde insanları aşırı rekabete sokmadan aşama aşama ilerlenen bu yolda, daha çok şey öğrenebiliriz. Daha yapıcı çözümlere ulaşabiliriz( mi?)."

A.Şükran Demiralp, 14-11-2017


Kaynaklar:
Eklenecek..

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0010/92476/ETHICS_COI02.pdf


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eski versiyonlar
11-11-2017

BİR SORUNA ÇÖZÜM BULMA ALGORİTMASI
VERİ MODELİ VE UML AKTİVİTE DİYAGRAMI

·         Bu oturum belli bir sorun içindir. (Varsa, önceden belirlenmiş sorunlar içinden seçilir, yoksa, oturumda sorun, sorun listesini belirlemek olur. Daha sonra, moderatörün oluşturduğu sorun çalışma gruplarının ele aldığı sorunlar için tek tek oturum açılır.) Oturumu moderatör başlatır.
·         İlk aşama, katılımcıların belirlenen soruna ait neden ve çözümler girmesidir. (Bknz----diyagram-1) Aşağıdaki sayfada da (Bknz --- diyagram- 0) izlenebileceği gibi, bir sorunun birden çok nedeni ve çözümü olabilir. Bu ilişki diyagramda çatal şeklinde gösterildi.
·         Kişiler sadece kendi girdikleri çözüm ve nedenleri değiştirebilir. Değişikliklerin son hali kalır. Tarihçesi tutulmaz.
·         Bir kişi doğrudan başkasının girişini değiştiremez. Ancak, herhangi birinin girişini zenginleştirerek yeniden girebilir. Kendi girişini sonradan beğenmeyenler pasife çevirebilirler.  Pasif yapılmış herhangi bir giriş herkesce okunabilir. Neden pasif yapıldığı da katılımcı tarafından metne eklenebilir.
·          İkinci aşama çözüm senaryosu girişidir. Bir çözüm senaryosu birden çok katılımcının (kendi ve diğer) çözümlerini içerir. Çözüm senaryolarını, neden ve çözümlerde olduğu gibi, ancak giriş yapan katılımcı değiştirebilir. Burada da bir katılımcı diğerinin çözüm senaryosunu zenginleştirerek yeniden girebilir. İsteyen kendi senaryosunu pasife çevirebilir. Pasif yapılmış çözüm senaryoları puanlamaya girmez.
·         Üçüncü aşama aktif çözüm senaryolarının puanlanmasıdır. Belirlenen bir zaman aralığında moderatör oturumu kapatır. Sonra, herkes her senaryoyu puanlayabilir, puanlar eşittir. Sistemde bir kişinin bir ÇS’ye ait sadece bir puanı tutulur. Puan tarihçesi yoktur. Değişiklik yaparsa da değiştirdiği en son puan tutulur. Puanlama 0-1-2 değerleri içinden verilir. Buna göre;
o   En çok kişiden oy alan
o   Toplamda en çok puan alan senaryolar arasında puan sıralaması yapılır. Değerler grafiğe aktarılır: Aşağıda ÇS7, ÇS8’den hangisi?

Tasarım:
A.Şükran Demiralp, 11-11-2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aşağıdakiler 8 -11- 2017 tarihli eski versiyonudur. Bakmayabilirsiniz.Girdiğimiz fikir ne? 
Bilgi mi, diğer mi?8 yorum:

 1. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Satırlara numara verip flow chartı metin olarak yazmayı deneyebilirsiniz.
  Ayrıca, "bilgi mi diğer mi?" gibi ifadeler belirsiz. Burada "kimin bilgisi" meselesi kişisel takdire kalır. Halbuki bu rütbe, nişan vs ile eş anlamlıdır.
  Rütbe, nişan vs'ye başvurmadan matematiksel bir kesinlikle alternatif bekleniyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tınaz bey, ilgi ve yorumunuz için teşekkür ederim. Açıklamalar ekleyeceğim. Bilgi, kişiden bağımsız nesnesi olan bilgi; örneğin ondalık sistemde 5+3 = 8 olaması gibi. Vd için açıklamalar yapmaya çalışacağım. Saygılarımla..

   Sil
 2. Ben teşekkür ederim. Fakat üzerinde çalıştığımız bilgilerin %99.99999999…u 5+3=8 kesinliğinde objektif bilgiler değil ve olamaz. Mutlaka kişilerin takdirine kalan büyük bir bölümü var.
  Bu durumda profesör ve çoban oyu ile sembolize edilen -ki tabii kast edilen ne profesör ne de çobandır- , kişilerin bilisel ve birikimsel özelliklerinin “eşit” olmadığı ve bunun mutlaka dikkate alınması konusu gündeme geliyor.
  İşte bu durumda da sizin rütbe, nişan vb terimlerle mizaha konu ettiğiniz (skor) kavramı -beğensek de beğenmesek de- ortaya çıkıyor. Bu zorunluğu alternatif akış diyqgramları ile aşamazsınız. Hepimiz sadece zaman ve enerji kaybederiz.

  Eğer mutlaka bir katkı yapmak gerekiyorsa, rütbe, nişan benzetmesinden uzaklaşıp, nasıl “en az yanlışa açık skorlama yapılır” ona kafa yormayı naçizane öneririm.

  TT

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tınaz bey, zaman ayırdığınız için tekrar teşekkürler.
   Bilgi ile bilgi olmayanı nasıl ayırt edebiliriz? Günümüzün en temel sorunlarından birisi bu.
   Yukarıda, şu anda açıklaması eksik olan diyagramda insanların bir konu ile ilgili fikirlerinin içeriğini sınıflandırmaya çalıştım:
   (1) Temel İnsan Hakları
   (2) Normlar
   (3) Kişiye ait olanlar
   (4) Seçilemeyenler('Bilemedim' dediklerimiz, buşekilde öğrenme fırsatını yakaladıklarımızdır belki :-) )
   (5) Bilgi - Bilgiyi de kendi içinde 3'e ayırdım:
   (a) Evrensel gerçek bilgi
   (b) Güncel bilimsel bilgi - (Özel alan bilgisi GEREK KOŞUL ve Etik Değerler Bilgisi YETER KOŞUL)
   (d) Diğer doğrulanabilir/yanlışlanabilir
   bilgiler
   Bu ayrımın mükemmel olduğunu asla ve elbette söyleyemem. Mümkün olduğunca nesnel bilgi araştırarak, yaşadıklarım, gözlemlerimi de kanıt olarak kullanarak yapmaya çalıştım diyebilirim. Ama artık şundan eminim; hiç ayrım yapmadan kişiler fikirler girerse ve bu fikirler oylanırsa, bir uçtan bu alışkanlık "ben yaptım oldu"culara yarayageldi ve devam eder.. Diğer taraftan, kişilerin koşullarına ait olan alana da değer biçmeye devam ederiz. Bir de bakarız ki oylama sonucu insanların arpa olduğu kararı çıkıvermiş vs...

   5+3 = 8 kesinliği insanların kurduğu matematiksel sistemde kendi doğal nesnesini de içinde taşıyor. Bu bize insanların başka nesnel sistemler de kurabileceği ve bu sistemler içinde kendine ait olan ile evrene ait olanı günümüzdekinden çok daha iyi ayırt edebileceği umudunu veriyor.
   Bu umut, etik değerler bilgisinin yaygınlaşacağı konusunda da içimde filizlenmeye ve büyümeye devam ediyor.
   Diyagramımı daha iyi açıklamamı beklediğiniz yazınıza göre çalışırken yeni şeyler de öğreniyorum.
   Saygılarımla,
   A.Şükran Demiralp

   Sil
 3. Şükran Hn, çalışmanızı paylaştığınız için çok teşekkürler, Ben de önerdiğiniz oyun döngüsünü anlamakta güçlük çekiyorum:
  1-En önemlisi oyuncuların birbirlerini nasıl etkilediklerini anlayamadım. sanki her oyuncu bağımsız bir süreci yaşıyor. yanlış anlamış olabilir.
  2-sorun seçimi kısmı var, sorun seçimi oyuncunun keyfiyetinde mi.
  3-eğer oyuncu seçiyorsa; diyelim ki bir sorun seçti, akış seçeneklerinde öyle bir seçenek yolu var ki, sisteme girmeyebiliyor, puanlama yaptırılmayabiliyor.bu durum anlamsız değil mi, tam anlayamadım.
  4- çözüm seçmek ne anlama geliyor, aynen puanlamak gibi mi acaba.
  5-çözüm girmekle çözüm senaryosu girmek arasında ne gibi bir fark olabilir.
  6-tür belirlemek ne anlama geliyor.
  7-moderatör onayı almayan hiç bir çözüm çıkışa geçemiyor, bu durum çözüm uzayını sınırlamış olmaz mı.
  8-düğüm noktalarında akış seçimini neye göre kim karar veriyor tanımlı değil...
  Bence de ayrı ayrı algoritmalar oluşturmak yerine Tınaz Hocanın geliştirdiğine yoğunlaşmak ve eleştirilerle katkı vermek daha daha faydalı olacak. Aslında yaptığınız eskizi beğendim, herşeyden önce böyle bir tasarım gücünün olması beni çok heyecanlandırdı. teşekkürler. saygılar... cem özkan / bursa

  YanıtlaSil
 4. Cem bey, ilginiz için çok teşekkür ederim.
  Daha açıklayıcı ve modüler bir şekle sokmaya çalıştım.
  (1) ve (2) Tasarım oyun olarak değil de sorunları belirleme ve/veya sorunlara neden, çözüm girişleri ve girilen çözümlerden yararlanarak çözüm senaryoları üretmek şeklinde. Google Drive'a giriş yapmaya benzer diyebilirim. Birden çok katılımcı giriş, değişiklik, çözüm senaryosu oluşturma, aktif, pasif yapma gibi eylemlerde bulunabilir.
  (2) ve (3) Sorun ya böyle bir oturumda benzer şekilde yapılan bir çalışma sonucu oluşturulan gruptan moderatör tarafından seçilir, / birlikte karar verilebilir.
  (4) Çözüm seçmek, katılımcıların önceden girdikleri çözümler içerisinden seçim yaparak vs çözüm senaryosu derlemektir.
  (5) Çözüm katılımcıların kendi katkılarıdır; bireyseldir. Çözüm senaryosu ise katılımcıların çözümlerinden seçilen ve zenginleştirilebilen bir derlemedir.
  (6) Katlımıcıların girdikleri sorun nedenlerinin bilgi vd olup olmadığını katılımcının belirlemesi ile ilgili. Yukarıdaki 1. ve 2. slaytlarda açıkladım.
  (7) Moderatör oturumu açan ve kapatan kişi. Oturumun ne kadar açık kalacağına birlikte karar verilebilir. E-bf gibi.
  (8) Sanırım şimdi karar noktaları daha iyi anlaşılır oldu. İki kulvarlı bir gösterim oluyor. Katılımcı ve moderatör ayrı kulvarlarda gösterildi.
  Detayları yukarıda açıklamaya çalıştım. Eğer görüntüler okunamıyorsa yeniden daha iyisini yerleştirebilirim.
  Saygılarımla..

  YanıtlaSil
 5. dün ilettiğiniz taslağın yeni hali (121217 son sürüm) okudum. daha anlaşır olmuş, çok teşekkürler. benzer bir omurgada ilerliyoruz galiba. ancak ben şu hususları önemsiyorum;
  1-oyun sıcaklığı olmalı BAA aracında. keza referans olan rosenberg zaten oyun sunusu değilmiydi. oyun sıcaklığı olduğu için o binlerce insanı gönüllü olarak karar süreçlerine katabiliyor sanırım.... oyun sıcaklığından kastım, gerçek yaşamdaki gibi heyecan bağlılıklarını geliştireceğimiz BAA aracı yaratmak. ibadet soğukluğu olmamalı bence...
  2-oyun ekranı analitik olmalı, oyuncuların bütünü hızla kavramaları sağlanmalı. hızlı görsel algı çok önemli. bu bakımdan çözüm, soru, tanım, neden her ne ad ise bu her bir birim çözüm elemanı yaşayan varlıklar gibi ekranda görülmeli. damıtık anlamlar içermeli. değerlilikleri olmalı. bu nedenle kelime sınırlaması ve oylama önemli bence...
  3-müdahaleyi sentez olarak görmek gerekir. kısıtlanmamalı. metnin yazarı müdahaleyi beğenmezse ortadan kaldırması çok anlamsız. keza diğer oyuncu onu yeniden girer... müdahalenin önü olabildiğince açılmalı. ancak kaos oluşmamasının tedbirleri alınabilir. çok teşekkürler saygılar...cem özkan.

  YanıtlaSil
 6. Cem bey, hem yukarıdaki son sürümün hemen altına, hem de buraya eklediklerim:

  "NEDEN BÖYLE BİR ALGORİTMA DENEMESİ?
  14-11-2017

  Bence, öğrenme, araştırma ve çözüm üretmeye canı gönülden ve de başka hiç bir arka niyet olmaksızın çalışma yaşamın tam kendisi olabilmeli. Bundan daha anlamlı bir oyun vs olabilir mi? Hayvanların insanlardan en büyük üstünlüğü belki de bu konudur. İnsanlar farklı niyetlerle(?) bu doğallığı kaybettikçe korkuları ve hırsları ile baş edemeyecekleri bir sonsuzluğa doğru kaymıyorlar mı? Bu soruya hayır diyebilir miyiz?

  Bu algoritmanın altında yatan temel düşünce Sn. Tınaz Titiz'in düzenlediği ve benim de katılımcı olduğum elektronik beyin fırtınaları uygulamasıdır. Bu uygulamalardan da esinlenerek oluşturulmaya çalışılan; bir sorunu ifade etmek, daha iyi anlamak için sorular sormak, sorunun NEDEN ve olası ÇÖZÜM'leri konusunda araştırma ve fikirleri paylaşmak ve bunlardan yola çıkarak bir ÇÖZÜM SENARYOSU hazırlamaktır.

  Bu uygulamada sağlanmaya çalışılan önemli birinci katkı, seçilen SORUN'nu NEDEN'lerini girerken, girilen fikirleri sınıflandırmaya çalışmak: TÜR, BİLGİ TÜRÜ ve BİLEMEDİM şeklinde. İkinci katkı ise, fikirleri değil, senaryoları oylamak.

  Neden, NEDEN girilirken fikirleri TÜR, BİLGİ TÜRÜ ve BİLEMEDİM şeklinde sınıflandırdım? Çünkü, girdiğimiz fikrin farkında olalım istedim: Fikrimiz bilimsel bir tabana; Dünyada Yerçekimi Var gibi ve yadsınamaz gerçeklere; Temel İnsan Hakları gibi, dayanıyor ve seçtiğimiz SORUN'un çözümüne yönelik ise, böyle fikirler doğal olarak çözüm senaryosuna dahildir. Burada ne tür uygulamalarla bu senaryoyu gerçekleştirebiliriz için oylama yapabiliriz. Yani herhangi bir soruna, herhangi bir neden ve çözüm girerken; "Evet insanlar açlıktan ölmemeli, ama, şimdi önceliğimiz zenginlerin daha çok zengin olmalarını sağlayacak bu şekilde orta hallilere de iş imkanı açabilecek kararlar almak olmalı." diye açık / kapalı bir fikir öne atarak bunu çoğunluğa oylatmak hiç bir temel sorunun çözümünü asla ve asla sağlayamaz. Ancak dünyanın tablosu bize her alanda, bilimde de, böyle oylamalar yapıldığı izlenimi veriyor. Bu acımasızlığı hastalıklara yaklaşımlarda görüyoruz, bknz: "Örneğin, 15 yaşında hiperaktif, 20 yaşında Tourette’li vbg.. Bu etiketlemelerde üzülen, acı çeken, mücadele eden ÖZNE; İNSAN yok!"

  Uzun lafın kısası: Herkesin hamlelerini tek tek oylamak yerine, sağlam ve kanıta dayalı düşünceleri derlemek ve bunları sıraya koymak, strateji geliştirmeye, düzgün bir rol-model oluşturmaya daha uygun değil mi?

  "Katılımcılardan, üretilen tüm fikir ve linklerini tarayarak mevcut soruna çözüm olabilecek birer senaryo yazmaları istenir. Bu sırada kendi zenginleştirici fikir ve linklerini de ekleyebilirler. Böylece herhangi bir fikir skorlanmayacaktır. Her çözüm senaryosu yazan kişi yazısının bütünlüğü için gereken fikir ve linkleri seçecek, ortaya çıkan senaryolar arasında seçim yapılabilecek / senaryolar sırayla denenecek? - Tınaz beyin geçmişte düzenlediği e-bf’lerde senaryo yazım önerisi de oluyordu. Zaten bu kısımda diğerleri çok da meraklı olmadıkları için neredeyse oy birliği ile Tınaz beyin senaryosu kabul ediliyordu denebilir; doğal seçim.
  Böylece birçok kişinin fikri kullanılabilir. Skor vererek duygu durum dengeleri bozulmaz. Egoların susturulmaya değil, dengelenmeye ihtiyacı var. Bu şekilde insanları aşırı rekabete sokmadan aşama aşama ilerlenen bu yolda, daha çok şey öğrenebiliriz. Daha yapıcı çözümlere ulaşabiliriz( mi?)."

  A.Şükran Demiralp, 14-11-2017"

  YanıtlaSil