17 Mart 2018 Cumartesi

TOURETTE SENDROMU SAĞIRLARDA DA GÖRÜLEBİLİR!


TOURETTE SENDROMU nedir?

Bir kişinin DSM-5 [1] kriterlerine göre - DSM, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı'nın kısaltılmış halidir. Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından yayınlanan DSM, ruhsal bozuklukların tanısı için açıklamalar, semptomlar ve diğer ölçütleri içerir.- TS ile tanılandırılması için o kişinin: 

• Hem birden çok motor tiki (örneğin, göz kırpma veya omuzları silkme) hem de vokal tikleri (örneğin, vınlama-mırıldanma, boğaz temizleme, veya bir sözcüğü / ifadeyi bağırma) olmalıdır, fakat bunlar hep aynı zamanda olmayabilirler.

• En az bir yıldır tikleri olmalıdır. Tikler, hemen hemen her gün veya aralıklı olarak, günde bir çok kez (genellikle nöbetler halinde) oluşabilir.

• 18 yaşından önce başlayan tikleri olmalıdır.

• İlaç veya uyuşturucu almaktan ya da diğer tıbbi koşullardan (örneğin, sara nöbeti, Huntington hastalığı veya postviral ansefalit) kaynaklanmayan belirtilere sahip olmalıdır.

Bu istemsiz (hastanın kontrolü dışındaki) tikler tekmeleme ve ayakla yere vurma gibi, bütün vücuda yayılan karmaşıklıkta da olabilir. Birçok kişi uyarıcı dürtüler olarak tanımlanan şeyi rapor eder; bir motor eylemi yapma dürtüsü, dokunma, tekrarlayan düşünceler ve hareketler ve zorlantılar gibi diğer belirtiler oluşabilir.

Sağırlarda da görülebilen Tourette Sendromu ile ilgili:Kaynak:Nörolog Doktor Oliver Sacks , “Sesleri Görmek – Sağırların Dünyasında Bir Yolculuk” kitabı

Derleyen: A.Şükran Demiralp, 17-03-2018Hiç yorum yok:

Yorum Gönder